Uniwersytet Jagielloński

Deponować mogą tylko osoby zalogowane, po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu RODBUK. Przed pierwszym deponowaniem danych należy założyć konto używając adresu poczty uczelnianej w domenie @uj.edu.pl. W tym celu należy wejść na stronę RODBUK https://rodbuk.pl i wybrać instancję Uniwersytet Jagielloński

strona startowa rodbuk wybór uczelni

Z górnego Menu należy wybrać  „Zaloguj się”

Z listy wybrać „Uniwersytet Jagielloński w Krakowie”

Nastąpi przekierowanie do strony uczelnianego serwera uwierzytelniania, gdzie należy się zalogować.

Po zalogowaniu się za pomocą uczelnianego serwera uwierzytelniania nastąpi przekierowanie do witryny RODBUK UJ, gdzie należy przeczytać i zaakceptować Regulamin, a następnie wybrać przycisk „Utwórz konto”.

Po utworzeniu konta na wskazany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. W ciągu jednego dnia roboczego Użytkownik otrzyma kolejny e-mail z informacją o nadaniu uprawnień umożliwiających deponowanie danych (Dataset Creator) oraz przydzieleniu do Kolekcji (jednostka zatrudnienia Użytkownika).

Scroll to Top