Wycofanie opublikowanego zbioru danych

Opublikowany zbiór danych nie podlega usunięciu z RODBUK. W szczególnych przypadkach takich jak naruszenie praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, podejrzenie o popełnienie plagiatu, istnieje możliwość jego wycofania. W tym celu należy zwrócić się do Data Stewarda. Wycofanie zbioru danych obejmuje usunięcie wszystkich składających się na niego wersji. Publicznie dostępne pozostają podstawowe informacje dotyczące usuniętego zbioru (tzw. tombstone), czyli cytowanie i powód, dla jakiego te dane usunięto. Pełny opis metadanych pozostaje widoczny jedynie dla osób, które posiadają role systemowe umożliwiające wycofanie zbioru.

Scroll to Top