Wybór licencji

Zdeponowany zbiór danych ma nadaną domyślnie licencję CC 0. W razie konieczności udostępnienia zbioru danych na innej licencji należy wybrać „Edytuj zbiór danych”, a następnie „Licencje lub warunki” (lub przejść na zakładkę „Licencje i warunki” i wybrać „Edytuj wymagania dotyczące warunków”). Następnie w rozwijalnym polu zaznaczyć odpowiednią licencję i zapisać zmiany.

Licencje Creative Commons dla danych badawczych

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image2022-12-14_19-9-43.pngCC0 – zrzeczenie się praw autorskichprzekazanie zbioru danych do domeny publicznej, pozwala użytkownikom na korzystanie ze zbioru danych w nieograniczonym zakresie i bez żadnych zobowiązań
CC BY — Uznanie autorstwapozwala użytkownikom na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i tworzenie nowych utworów bądź zbiorów na podstawie licencjonowanego zbióru danych, pod warunkiem oznaczenia autorstwa tego zbioru danych, zezwala na wykorzystanie zbioru danych w celach komercyjnych
CC BY NC Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjnepozwala użytkownikom na kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie licencjonowanego zbioru danych, wyłącznie w celach niekomercyjnych pod warunkiem oznaczenia autorstwa tego zbioru danych
CC BY SA — Uznanie autorstwa — Na tych samych warunkachpozwala użytkownikom na kopiowanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie zbioru danych pod warunkiem oznaczenia autorstwa i udostępniania danych oryginalnych, oraz zmodyfikowanych na tej samej licencji
CC BY NC SA Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkachpozwala użytkownikom kopiować, modyfikować i rozpowszechniać zbiory danych przy zastrzeżeniu, że zarówno oryginalne, jak i zmodyfikowane dane będą udostępniane na takiej samej licencji i wyłącznie w celach niekomercyjnych
CC BY ND Uznanie autorstwa — Bez utworów zależnychumożliwia użytkownikom ponowne wykorzystanie zbioru danych pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Licencja nie pozwala jednak na modyfikowanie zbioru. Nie jest wskazana do licencjonowania danych badawczych, gdyż praktycznie uniemożliwia dalsze prace na danych
CC BY-NC-ND – Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Bez utworów zależnychpozwala użytkownikom na pobieranie zbioru danych i dzielenie się nim, pod warunkiem określenia autorstwa. Zbiór nie może być modyfikowany ani wykorzystywany komercyjnie. Jest to najbardziej restrykcyjna z licencji. Nie jest wskazana do licencjonowania danych badawczych, gdyż praktycznie uniemożliwia dalsze prace na danych

Licencje do baz danych

PDDL (Public Domain Dedication and License PDDL)domena publiczna dla baz danych zakłada nieograniczoną możliwość pobierania, udostępniania i modyfikowania baz danych
ODC (Open Data Commons Attribution License ODC-BY)zezwala na kopiowanie, modyfikowanie bazy danych pod warunkiem oznaczenia autorstwa bazy
ODbL (Database License ODC – ODbL)zezwala na kopiowanie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie bazy danych pod warunkiem uznania jej autorstwa, oraz upowszechniania zmodyfikowanej bazy na takich samych warunkach, na jakich została udostępniona baza oryginalna

Licencje do programów komputerowych

GNU GPL — General Public Licensezezwala na uruchomianie, analizowanie, rozpowszechnianie i udoskonalanie programu w dowolnym celu. Dzieła pochodne muszą być udostępnione na tej licencji, również zmodyfikowany kod źródłowy
GNU LGPL – Lesser General Public Licensezezwala na uruchomianie, analizowanie, rozpowszechnianie i udoskonalanie programu w dowolnym celu. Nakłada ograniczenia określane jako copyleft tylko na poszczególne pliki źródłowe. Licencja zobowiązuje do udostępnienia tylko kodu źródłowego (plików źródłowych) w wersji pierwotnej bez dzieł pochodnych.
Uwaga

Jeżeli zaproponowane licencje nie spełniają wymagań Deponującego, jest możliwość wyboru tzw. licencji niestandardowej, w której należy określić warunki, na jakich zbiór danych będzie udostępniony.

Scroll to Top