Udostępnienie danych do weryfikacji

Po wprowadzeniu metadanych oraz dołączeniu wszystkich plików do zbioru danych należy się upewnić, że został on zapisany. Nowo utworzony zbiór danych będzie miał status „Wersja robocza” oraz „Nieopublikowany” a jego Deponujący otrzyma powiadomienie na swoim koncie, w zakładce „Powiadomienia” oraz kopię mailową.

powiadomienia na koncie deponującego

Jeżeli wprowadzone metadane są wystarczające i można je udostępnić należy przesłać zbiór danych do sprawdzenia przez Data Stewarda – „Prześlij do weryfikacji”.

Po przesłaniu zbioru danych do weryfikacji Deponujący nie ma możliwości edytowania danych: oba przyciski „Przesłano do weryfikacji” i „Edytuj zbiór danych” są nieaktywne. Przesłany zbiór będzie miał status „W recenzji” i trafi do Data Stewarda, który zweryfikuje wprowadzone dane pod kątem ich kompletności i poprawności. Na proces weryfikacji składa się sprawdzenie poprawności metadanych oraz plików. W razie wątpliwości Data Steward będzie kontaktować się z Deponującym. Po opublikowaniu zbioru indywidualny numer DOI (ang. Digital Object Identifier) będzie aktywny i nie ma już możliwości wprowadzenia zmian. Istnieje możliwość utworzenia kolejnych, numerowanych wersji zbioru danych na bazie istniejącej, już opublikowanej wersji.

Uwaga

Deponujący ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone dane badawcze oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich i majątkowych osób trzecich, oraz praw pokrewnych.

Po przesłaniu zbioru danych do weryfikacji, jego status można sprawdzić jedynie na swoim koncie.

Uwaga

Dopóki zbiór danych pozostaje w „Wersji roboczej”, Deponujący ma możliwość jego korekty, dodawania lub usuwania załączników, a także usunięcia całego zbioru.

W wypadku, kiedy Data Steward odpowiedzialny za weryfikację przesłanego zbioru danych nie ma pytań, a przesłane dane są poprawne, zbiór zostaje opublikowany a Deponujący otrzymuje powiadomienie na swoim koncie w zakładce „Powiadomienia” oraz mailowo.

W chwili opublikowania zbioru danych zostanie aktywowany wcześniej nadany numer DOI i nie można już usunąć danych. W szczególnych przypadkach jednak istnieje możliwość utworzenia kolejnej, numerowanej wersji tego zbioru na bazie opublikowanej.

Uwaga

W momencie edycji opublikowanego już zbioru danych badawczych zostaje utworzona jego „kopia”, która jest widoczna w Repozytorium jako „Wersja robocza” obok wersji oryginalnej.

Scroll to Top