Modyfikacja zapisanego zbioru danych

Zapisany zbiór danych można uzupełnić, zmienić lub poprawić. W tym celu trzeba go ponownie wyedytować, wybierając „Edytuj zbiór danych”, a następnie „Metadane” (lub przejść na zakładkę „Metadane” i wybrać „Dodaj+edytuj metadane”) nanieść zmiany/poprawki/uzupełnienia lub dodać kolejne pola, a następnie zapisać zmiany.

Scroll to Top