Modyfikacja opublikowanego zbioru danych

W wyjątkowej sytuacji, kiedy Deponujący uzna, że opublikowany zbiór danych musi zostać uzupełniony, powinien skontaktować się z Data Stewardem. W takim wypadku, po wprowadzeniu brakujących danych do opublikowanego zbioru, Deponujący musi ponownie wysłać zbiór danych do sprawdzenia: „Prześlij do weryfikacji”. Data Steward może odesłać zbiór do poprawy lub, jeżeli nie ma zastrzeżeń, może go opublikować. Istotne jest porozumienie Deponującego z Data Stewardem co do ostatecznej wersji publikowanego zbioru danych – Data Steward może opublikować następną jego wersję z drobnymi poprawkami lub po większej korekcie. W pierwszym i drugim wypadku można sprawdzić liczbę wersji danego zbioru w zakładce „Wersje”. Informacja o aktualnej wersji znajduje się na samej górze strony lub pod tytułem zbioru danych. 

Uwaga

W trakcie pracy nad kolejną wersją roboczą Deponujący może zdecydować o jej usunięciu. Wtedy pliki zostaną przywrócone do najnowszej opublikowanej wersji. Usunięcia ostatniej wersji roboczej nie można cofnąć.

Scroll to Top