Deponowanie plików

W sekcji „Pliki” za pomocą przycisku „Wybierz pliki do dodania” należy załączyć wybrane do udostępnienia pliki tworzące zbiór danych (wraz z plikiem readme.txt). Do RODBUK można przesłać pojedynczy plik o maksymalnej wielkości 4 GB. Przesyłanie większych plików wymaga użycia tokena API.

Uwaga

W przypadku stosowania programów do kompresji i archiwizacji danych zalecamy ZIP lub 7-Zip, które mają otwartą architekturę i są powszechnie dostępne.
Zgodnie z wytycznymi instytucji finansujących badania naukowe, dane badawcze należy zapisywać w formatach otwartych (np. OpenDocument, PNG, FLAC, WebM, HTML, CSS), powszechnie dostępnych i bezpłatnych z wyjątkiem sytuacji, kiedy konwersja plików z oprogramowania specjalistycznego do otwartego może wpłynąć na jakość danych.

Zbiór danych powinna również uzupełniać dokumentacja zawierająca wszystkie informacje niezbędne do zrozumienia i właściwej interpretacji udostępnianych danych. Dobrą praktyką w tym zakresie jest umieszczanie w zbiorze danych dodatkowego pliku README.txt, zawierającego podstawowe informacje dotyczące udostępnianych danych.

Do każdego z dodanych plików można wprowadzić oddzielny opis, dodać znaczniki – tagi (kategorie np. dokumentacja, kod, dane, arkusze, ankiety, dane tabelaryczne np. geoprzestrzenne, sieciowe) oraz ograniczyć do nich dostęp.

Uwaga

O ograniczeniu dostępu do poszczególnych plików decyduje Deponujący. Po jego stronie są również dodatkowe działania mające na celu weryfikację osoby, która poprosiła o udostępnienie danych.

Zbiory danych można objąć embargiem. W tym celu należy określić datę, od której pliki w zbiorze danych staną się dostępne. Od momentu publikacji takiego zbioru publicznie dostępne są jego metadane. Embargo jest możliwe tylko w przypadku tych zbiorów danych, które nie posiadają opublikowanej wersji. Maksymalny okres embarga w RODBUK wynosi 36 miesięcy.

Uwaga

Nie ma możliwości zdjęcia nałożonego embarga na plik przed upływem określonego w nim czasu.

ograniczanie plików z danymi
Scroll to Top