Instrukcja deponowania danych badawczych

W Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (RODBUK) mogą deponować dane badawcze pracownicy naukowi, doktoranci i studenci uczelni współtworzących projekt: Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w KrakowiePolitechniki Krakowskiej im. Tadeusza KościuszkiUniwersytetu Ekonomicznego w KrakowieUniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  

RODBUK pozwala na gromadzenie, udostępnianie i archiwizowanie otwartych danych badawczych wytworzonych, zebranych lub opisanych w trakcie prowadzenia badań naukowych ze wszystkich dziedzin nauki reprezentowanych przez pracowników, doktorantów i studentów afiliowanych przy uczelniach współtworzących projekt. Dane udostępniane są w formie zbiorów w uporządkowanej i dobrze opisanej strukturze, zgodnie z zasadami FAIR, dzięki którym deponowane dane są: 

  • Findable — łatwe do odnalezienia i wyszukania przez ludzi jak i programy komputerowe, każdy zbiór danych posiada unikalny identyfikator DOI, metadane oraz dane są agregowane w wyszukiwarkach danych badawczych;
  • Accessible — dostępne — zarówno deponowanie danych jak i korzystanie z RODBUK jest bezpłatne, dane są dostępne dla wszystkich zgodnie z licencjami określonymi przez Deponujących zbiory danych; 
  • Interoperable – interoperacyjne – mogą być łączone z innymi zestawami danych dzięki zastosowaniu standardu Dublin Core do zapisu metadanych;  
  • Reusable — możliwe do ponownego użytku — stosowanie zalecanych otwartych formatów do zapisu danych badawczych umożliwia ich ponowne wykorzystywanie. 

Zdeponowane w RODBUK dane badawcze będą przechowywane długoterminowo na specjalnie do tego przygotowanych serwerach Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH z zachowaniem najwyższych standardów zabezpieczenia przed ich utratą. 

Scroll to Top